Image Alt

About me

RO:

Bună!

În primul rând, îți mulțumesc pentru timpul acordat pentru a mă cunoaște mai bine. Și eu consider aș dori să înțeleg cine este consultantul meu înainte de a investi în el/ ea pentru educația mea. Voi încerca să-ți spun povestea vieții mele cât mai pe scurt posibil, fără a te plictisi pe tine sau pe părinții tăi.

Numele meu este Julia Boca, am 23 de ani și în prezent locuiesc în orașul maiestuos New York! M-am născut în Galați, România, un produs al minunaților mei părinți, care au știut de la început că trebuie să-mi părăsesc țara în căutarea unei educații mai bune. Câțiva ani mai târziu, am absolvit, în mai 2022, facultatea Wellesley College din Massachusetts, cu o licență în psihologie și un minor în literatura engleză. Acum lucrez ca Admissions Fellow la HelloAO (un start-up din Texas sub îndrumarea foștilor ofițeri de admitere de la UPenn, Stanford, Columbia, Rice și multe altele), sunt coordonator de vânzări educaționale la Varsity Tutors și, de asemenea, reprezintă Social Media Content Creator la Youni Choice – prima platformă universitară AI din România care ajută studenții să se potrivească cu universitatea perfectă. (Toate resurse minunate pentru drumul tău spre facultate.)

Am început consultanța universitară în 2020, când mi-am dat seama că există o lipsă clară de servicii accesibile pentru studenții internaționali care doreau să urmeze studii superioare în Statele Unite și nu numai. Am început și am prezidat primul ONG din România care a ajutat sute de studenți să aibă acces la informații, resurse și oportunități pentru educația lor. Acum lucrez independent și nu mai sunt afiliat cu ONG-ul respectiv.

Sunt implicat în lumea admiterii de doi ani. Studenții mei au primit oferte de la Harvard, MIT, Dartmouth, Rice, Mount Holyoke, Babson și multe altele! Puteți citi mai multe despre mărturiile lor aici.

Sunt specializată în editarea eseurilor și brainstorming (atât pentru eseul principal, cât și pentru eseurile suplimentare), completarea aplicațiilor CommonApp și CoalitionApp, formarea listelor de facultăți, burse de studiu, completarea aplicației financiare, CSS, pregătirea interviului, documente și interviuri pentru viză.

*În prezent nu vă pot ajuta cu pregătirea SAT, dar Youni Choice are unii dintre cei mai bine cotați tutori SAT din întreaga lume. Puteți verifica serviciile lor aici.

Am lucrat la Biroul de Admitere Wellesley ca Student Assistant timp de doi ani și am învățat toate secretele procesului de admitere de la mințile care iau deciziile. În prezent, lucrez cu unii dintre cei mai buni consultanți academici din lume și pot vorbi doar despre admitere doar în timpul meu liber. Prietenii mei mă urăsc pentru asta.

Pentru prețuri, vă rog să îmi trimiteși un email sau să folosiți formularul de contact de mai jos. În funcție de sezonul de admitere, este posibil să nu am suficiente locuri pentru consiliere full-time, dar pot încerca să acomodez câteva ore dacă este necesar.

ENG:

Hi!

First of all, thank you for taking the time to get to know me better. I know for a fact that I would like to understand who is my consultant before I invest in them for my education. I will try to tell you my life story as briefly as possible without boring you or your parents.

My name is Julia Boca, I am 23, and I am currently living in the majestic city of New York! I was born in Galati, Romania to my wonderful parents, who knew from the start that I needed to leave my country in search of a better education. Fast forward a couple of years later, I graduated in May 2022 from Wellesley College in Massachusetts with a BA in Psychology and a Minor in English Studies. I am now working as an Admissions Fellow at HelloAO (a start-up in Texas under the guidance of former admissions officers from UPenn, Stanford, Columbia, Rice, and more), I am an Educational Sales Coordinator at Varsity Tutors, and I also represent the Social Media Content Creator at Youni Choice – the first AI university platform in Romania that helps students get matched with the perfect university. (All wonderful resources for your college journey.)

I started college consulting back in 2020 when I realized that there was a clear lack of affordable services for international students who wished to pursue higher education in the United States and beyond. I started and presided over the first NGO in Romania that helped hundreds of students get access to information, resources, and opportunities for their education. I am now working independently and I am no longer affiliated with the NGO.

I have been involved in the admissions world for the past two years. My students have gotten offers from Harvard, MIT, Dartmouth, Rice, Mount Holyoke, Babson, and more! You can read more about their testimonials here.

I specialize in essay editing and brainstorming (both for the main essay and the writing supplements), Common App and Coalition App completion, college lists, scholarship applications, CSS completion, interview preparation, visa documents, and interviews.

*I currently cannot help you with the SAT prep, but Youni Choice has some of the best-rated SAT tutors worldwide. You can check out their services here.

I worked at the Wellesley Office of Admissions as a Student Assistant for two years and have learned the ins and outs of the admissions process from the minds that make the decisions. I am currently working with some of the best college consultants in the world and can only talk about admissions in my free time. My friends kind of hate me for this.

For more articles about me in the press, here is a list:

For prices, please send me an email or use the contact form below. Depending on the admissions season, I may not have enough full-time spots but can accommodate a couple of hours if necessary.

Bottom line: If I did it, why can’t you?